Hvad laver vi

Full 1
Full 1

Forbinder mennesker, behov og omsorg

Verden har ændret sig enormt som følge af digitaliseringen og den teknologiske revolution er også begyndt i sundhedssektoren. Den stigende levealder for ældre fører til et skift i aldersfordelingen. Samtidig engagerer de yngre generationer sig mere og mere fagligt eller privat, mens der er mangel på plejepersonale. En snorlige gåtur, for det bliver stadig sværere at kombinere pleje-, leve- og plejeforhold med arbejde og familie. Men verden har brug for mennesker til at tage sig af de ældre og dem, der har behov for pleje. Og disse mennesker har brug for løsninger, der understøtter dem.

Hos Nemlia ønsker vi, at vores teknologier bringer disse mennesker sammen med de rigtige digitale værktøjer for at give den bedst mulige pleje. Derfor udvikler vi en bred vifte af moderne teknologi, der kan bruges til at kommunikere med hjemmeplejere eller plejehjemspersonale. Nemlia-løsninger kan også bruges på en række forskellige måder i den private plejesektor.

Nemlia tilbyder forskellige sensorer og målere, der kan forbindes med hinanden afhængigt af brugerens specifikke behov. Hjertet i Nemlia-teknologierne er TALVA-dashboardet, som kombinerer al information indsamlet fra sensorerne og måleapparaterne i en slags samlet oversigt. Samtidig kobler TALVA pårørende eller medarbejdere til systemet og giver dem til enhver tid adgang til informationen og den aktuelle målestatus. De specifikke krav udvælges ud fra brugernes individuelle behov og præferencer. Dette skaber en intelligent løsning, der harmonisk kombinerer mennesker, behov og omsorg.

Sådan virker TALVA

 

TALVA er hjertet i Nemlia-teknologien og kombinerer al information fra detektorer, måleapparater og brugerspecifikke behov i ét overblik. Systemet sætter dig i kontakt med familiemedlemmer eller medarbejdere, som vil blive informeret, hvis der sker dig noget, eller hvis du skal kontaktes. TALVA er automatiseret og arbejder døgnet rundt eller efter individuelle behov.

Sensorer

 

Nemlia samarbejder med en række forskellige sensorleverandører. Disse kan forbindes til TALVA på enhver måde, da den fungerer med en åben grænseflade. TALVA samler alle data fra sensorerne og strukturerer dem til et overskueligt og letforståeligt dashboard.

Fordele

Nemlias løsninger bruges allerede internationalt med succes på forskellige områder.

For sundhedspersonale har Nemlia-systemerne aktiveret:

 • Personalet føler sig tryggere og mindre stresset.
 • Den tid, som personalet kan bruge til bedre pleje og nærvær, øges.
 • Arbejdsbyrden er lettere, og arbejdsmiljøet er bedre.
 • Personalet er i stand til at yde bedre og mere hensigtsmæssig pleje.

For plejerens familie har indsigt fra Nemlia-systemet muliggjort:

 • Samværet med den ældre kan bruges til andre ting i stedet for tjek og tjek.
 • De har mindre at bekymre sig om, at pårørende ikke er i stand til at underrette personalet, hvis der sker dem noget.
 • En god følelse, fordi du får besked med det samme, hvis der skulle ske dig noget.
 • Mere energi til hverdagen.

For ældre mennesker, der bor alene, kan Nemlia-systemet give:

 • Kontakt til pårørende eller personale, hvis det ønskes.
 • Sikkerhed
 • Energi, mod og frihed til et godt, selvstændigt og værdigt liv.

Nemlias teknologi er brugervenlig og har et automatisk mobiltelefonrapporteringssystem, der er let at forstå for alle brugere.

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte os og høre mere om vores løsninger og services.

Kontakt

Nemlia ApS
CVR no. 41 73 73 79
Vesterbrogade 149
1620 Copenhagen, Denmark
+45 32 10 10 00

E-Mail for sales enquiries contact:
sales@nemlia.com
E-Mail for marketing & press contact:
marketing@nemla.com

Bliv partner med NEMLIA!

Som leverandør af løsninger er vi interesseret i at indgå partnerskaber med virksomheder, der deler vores værdier og hjælper os med at nå vores vision.

Er du interesseret? Klik her for at få adgang til kontaktformularen.

© NEMLIA Copyright