EN PRESSET HVERDAG BLEV VENDT MED PERSONLIG PLEJE

Nemlia News – September 2023

Plejehjemmet Adelaide oplevede, hvordan personalet var stresset, og plejehjemmets resurser var presset til det yderste. Et stramt fokus på opgradering af den personlig pleje og omsorg blev vendepunktet, der forbedrede forholdene for beboerne, personalet og driften i det hele taget. 

Det er sin sag at overtage ledelsen af et plejehjem, der har hul i økonomien, og erfare, at personalet har alt for meget at se til og at kollegaerne med rette føler sig stressede. Ikke desto mindre, var det vilkårene, da Tina Strand Petersen for et par år siden blev forstander for Plejehjemmet Adelaide i Gentofte.

Med næsten øjeblikkelig virkning satte Tina Strand Petersen fingeren på det ømmeste punkt og fik masseret tingene på plads. I samarbejde med Nemlia fik plejehjemmet på få måneder opsat nye arbejdsgange, der stadigvæk, hver eneste nat, sparer otte ufrugtbare timer og forbedrer forholdene for plejehjemmets beboere og personale.

Nattevagten var det ømme punkt, der spredte sig

At styrke beboernes livskvalitet og sikre de bedste forhold, mens resurserne på alle måder var pressede, krævede en ny tilgang til sundhedsplejen.

Vi havde udfordringer om natten, hvor der var et stort resursetræk. På grund af arbejdspresset og medfølgende sygefravær med videre var vi på det tidspunkt nødsaget til at have to nattevagter og en vikar til vores 55 beboere. Det var i sin tid forsøgt som en del af løsningen, men deri lå også udfordringen,” siger forstander, Tina Strand Petersen.

Hos Plejehjemmet Adelaide valgte den nye leder at gribe direkte om nældens rod og samtidig se på alternative løsninger, der kunne være med til at styrke arbejdsgangene og plejen for beboerne:  

”Den mere personlige pleje og omsorg var ikke mulig uden en ny tilgang til velfærdsteknologien og udfordring af de gamle systemer, som ikke lever op til vores behov for at yde hurtig og personlig indsats,” forklarer forstanderen, og fortsætter: ”Udfordringerne om natten spredte sig. Det gjaldt økonomi, bemanding, kompetencer og i det hele taget resurser. Via Nemlias løsning var det nemt at få det løst.”

Overblik og personlig pleje giver bedre helbred

Adelaide fik, sammen med Nemlia sikret personalets overblik, så plejehjemmet bl.a. kunne veksle de faste rutinerunder til mere målrettet og individuel pleje.

Tina Strand Petersen forklarer sammenhængen: ”Beboerne har fået mere ro. Der går alarmer for den enkelte, der sikrer hurtig indsats, og at beboerne får den rette hjælp, som forhindrer en kaosperiode, hvor beboeren ikke selv ved, hvad de skal. De når ikke at igangsætte en forkert eller utidig dagsrytme eller at forlade boligen og vække andre boere. Vi kan nu yde den rette hjælp på det rette tidspunkt.”

På spørgsmålet om det ud over den bedre nattesøvn og døgnrytme har effekt for beboerne er svaret fra forstanderen meget tydeligt: ”Vi oplever færre fald.

Resultatet var, at man på Plejehjemmet Adelaide fik et bedre overblik, skabte bedre helbred blandt beboerne, fik nedbragt antallet af UTHer og samtidig sparede rutinerunder og tid. Det interessante var imidlertid også, hvordan man anvendte disse forbedringer til yderligere at øge fordelene for plejehjemmet.

Har færre vikartimer og opkvalificerer personale

De åbenlyst vigtigste fordele var, at beboerne fik bedre helbred, fik mere personlig pleje og mærkede omsorgen tydeligere, samt at personalet fik bedre overblik og tid.

Tina Strand Petersen vurderer, at man, på grund af samarbejdet og de øvrige forbedringer, stadig sparer, hvad der svarer til otte timers ufrugtbar indsats hver eneste nat på plejehjemmet. Forstanderen og sundhedspersonalet veksler øjeblikkeligt tiden til endnu bedre forhold:

”Den tid, vi har frigjort via Nemlia, omsætter vi, så vi sparer vikarer. Den sparede tid og den nu mere individuelle pleje gør endda, at de to faste nattevagter nu har mere tid til rådighed, end dengang de havde en vikar med på holdet. Vi bruger den nye tid til at øge deres kompetencer. Nu står de for doseringer og anden medicinsk indsats. De mærker kompetenceløftet og at indsatsen gør gavn. Det frigiver også resurser i dagvagten, styrker loyaliteten og arbejdsglæden.”

Fra økonomisk pres til lettelse

Ved et direkte spørgsmål til økonomien på kort og længere sigt, lyder der et lettelsens suk fra Tina Strand Petersen, der uddyber:  

 ”Økonomien omkring løsningen er simpelthen så dejlig. (..) Der er ingen ubekendte i udgiftsniveauet. Med denne ordning kender vi den månedlige udgift og driften bliver aldrig belastet med andet end det. Og de økonomiske besparelser, det giver på andre poster, er betydeligt højere.”

Vejen frem for plejehjemmet

Målet for Plejehjemmet Adelaide har altid været at skabe gode hjem og mulighed for det gode liv. Dialogen med Nemlia startede, fordi man var udfordret af et stort træk på personalet og havde en hverdag, som man havde svært ved at få til at hænge sammen.

”Vores udgangspunkt for at entrere med Nemlia var økonomien,” siger Tina Strand Petersen, og perspektiverer: ”Vi fik samtidig opgraderet personalet og forbedret plejen, og nu er vi også bedre rustet til de demografiske udviklinger, vi ser komme. Men indsatsen slutter ikke her,” smiler forstanderen og gør klar til næste møde med Nemlia om mulighederne for yderligere at styrke den individuelle pleje og omsorg.


Ønsker du en styrket indsats for beboerne og personalet på plejehjemmet?

Vi elsker, at vores løsninger på en og samme tid kan hjælpe med resurser, overblik og ikke mindst forbedret trivsel for beboerne og personalet på plejehjemmene, som vi samarbejder med. Vi kommer hellere end gerne forbi dig og sætter det hele i direkte relation til netop dit plejehjem, dine beboere og dine kollegaer. Det gælder uanset om du er personale under pres, ledelse med økonomiske hensyn og/eller en visionær person, der ønsker at gøre plejen og omsorgen endnu bedre. Ring gerne til os, eller klik her, så vender vi straks tilbage.